Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

BLUE STAR FERRIES Departures from NAXOS

BLUE STAR FERRIES
Departures from NAXOS  / Αναχωρήσεις από ΝΑΞΟ
Valid from 03/07/20 to 06/09/20 - Ισχύει από 03/07/20 έως 06/09/20
MONDAY - ΔΕΥΤΕΡΑ - LUNDI -LUNEDI
VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
Blue Star Naxos
12:20
Donoussa/
Aegiali/
Astypalea
Blue Star Delos
12:50
Santorini
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00 next day)
Blue Star Patmos
23:05
Ios/
Santorini
TUESDAY - ΤΡΙΤΗ - MARDI - MARTEDI
VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
Blue Star Naxos
12:10
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
Blue Star Delos
12:50
Santorini
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00 next day)
Blue Star Patmos
23:55
Evdilos/
Karlovassi
WEDNESDAY - ΤΕΤΑΡΤΗ - MERCREDI - MERCOLEDI
VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:15
Paros/
PIRAEUS
(14:35)
Blue Star Naxos
12:20
Donoussa/
Aegiali/
Astypalea
Blue Star Delos
12:50
Santorini
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00 next day)
Blue Star Patmos
23:05
Ios/
Santorini/
Anafi
THURSDAY - ΠΕΜΠΤΗ - JEUDI - GIOVEDI
VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
Blue Star Naxos
12:10
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
Blue Star Delos
12:50
Santorini
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00 next day)
Blue Star Patmos
23:55
Evdilos/
Karlovassi
FRIDAY - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - VENDREDI - VENERDI
VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:15
Paros/
PIRAEUS
(14:35)
Blue Star Naxos
12:20
Donoussa/
Aegiali/
Astypalea
Blue Star Delos
12:50
Santorini
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00 next day)
Blue Star Patmos
23:05
Ios/
Santorini
SATURDAY - ΣΑΒΒΑΤΟ - SAMEDI - SABATO
VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
Blue Star Naxos
12:20
Donoussa/
Aegiali/
Astypalea
Blue Star Delos
12:50
Santorini
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00 next day)
Blue Star Patmos
23:05
Evdilos/
Karlovassi
SUNDAY - ΚΥΡΙΑΚΗ - DIMANCHE - DOMENICA
VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:15
Paros/
PIRAEUS
(14:35)
Blue Star Naxos
12:10
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
Blue Star Delos
12:50
Santorini
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00 next day)
Blue Star Patmos
23:55
Ios/
Santorini/
Anafi
PLEASE CONFIRM THE SCHEDULE
Naxos Travel Agency 
Address: Court (Protodikiou) Square, Chora 84300,
Naxos Island, Cyclades, Greece 
Tel. No: +30.2285023965 - 6 - 7
Fax No: +30.2285023968
Aol  No: +30 6977204762