Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Departures from NAXOS / Αναχωρήσεις από ΝΑΞΟ


Departures from NAXOS  / Αναχωρήσεις από ΝΑΞΟ
MONDAY - ΔΕΥΤΕΡΑ - LUNDI -LUNEDI

VESSEL
Time
To
ANDROS JET
8:45
Donoussa/
Aegiali/
Katapola/
Koufonissi/
Schinoussa/
Iraklia
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
SEA JETS
10:40
Mykonos
WORLDCHAMPION
11:00
Ios/
Santorini
Blue Star Naxos
12:20
Donoussa/
Aegiali/
Astypalea
SEA JETS
12:35
Koufonissi/
Katapola/
Santorini/
Folegandros
Blue Star Delos
12:50
Santorini
ANDROS JET
13:35
Paros/
Syros
WORLDCHAMPION
14:00
Paros/
Mykonos/
Syros/
PIRAEUS
Express Skopelitis
14:00
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Donoussa/
Aegiali/
Katapola
SEA JETS
15:30
Mykonos
SEA JETS
17:20
Paros/
Sifnos/
Milos
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00)
Blue Star Patmos
23:05
Ios/
Santorini
TUESDAY - ΤΡΙΤΗ - MARDI - MARTEDI

VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
SEA JETS
10:40
Mykonos
WORLDCHAMPION
11:00
Ios/
Santorini
Blue Star Naxos
12:10
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
SEA JETS
12:35
Koufonissi/
Katapola/
Santorini/
Folegandros
Blue Star Delos
12:50
Santorini
WORLDCHAMPION
14:00
Paros/
Mykonos/
Syros/
PIRAEUS
Express Skopelitis
14:00
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
ANDROS JET
14:35
Folegandros/
Sikinos/
Ios/
Thirassia/
Santorini/
Anafi
SEA JETS
15:30
Mykonos
SEA JETS
17:20
Paros/
Sifnos/
Milos
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00)
Blue Star Patmos
23:55
Evdilos/
Karlovassi
WEDNESDAY - ΤΕΤΑΡΤΗ - MERCREDI - MERCOLEDI

VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
SEA JETS
10:40
Mykonos
ANDROS JET
10:40
Paros/
Syros/
Kythnos/
Kea/
LAVRIO
WORLDCHAMPION
11:00
Ios/
Santorini
Blue Star Naxos
12:20
Donoussa/
Aegiali/
Astypalea
SEA JETS
12:35
Koufonissi/
Katapola/
Santorini/
Folegandros
Blue Star Delos
12:50
Santorini
WORLDCHAMPION
14:00
Paros/
Mykonos/
Syros/
PIRAEUS
Express Skopelitis
14:00
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Donoussa/
Aegiali/
Katapola
SEA JETS
15:30
Mykonos
SEA JETS
17:20
Paros/
Sifnos/
Milos
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00)
Blue Star Patmos
23:05
Ios/
Santorini/
Anafi
THURSDAY - ΠΕΜΠΤΗ - JEUDI - GIOVEDI

VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
SEA JETS
10:40
Mykonos
WORLDCHAMPION
11:00
Ios/
Santorini
Blue Star Naxos
12:10
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
SEA JETS
12:35
Koufonissi/
Katapola/
Santorini/
Folegandros
Blue Star Delos
12:50
Santorini
WORLDCHAMPION
14:00
Paros/
Mykonos/
Syros/
PIRAEUS
Express Skopelitis
14:00
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
SEA JETS
15:30
Mykonos
SEA JETS
17:20
Paros/
Sifnos/
Milos
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00)
Blue Star Patmos
23:55
Evdilos/
Karlovassi
FRIDAY - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - VENDREDI - VENERDI

VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
SEA JETS
10:40
Mykonos
WORLDCHAMPION
11:00
Ios/
Santorini
Blue Star Naxos
12:20
Donoussa/
Aegiali/
Astypalea
SEA JETS
12:35
Koufonissi/
Katapola/
Santorini/
Folegandros
Blue Star Delos
12:50
Santorini
WORLDCHAMPION
14:00
Paros/
Mykonos/
Syros/
PIRAEUS
Express Skopelitis
14:00
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
SEA JETS
15:30
Mykonos
ARTEMIS
16:40
Ios/
Sikinos/
Folegandros/
Kimolos/
Milos
SEA JETS
17:20
Paros/
Sifnos/
Milos
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00)
Blue Star Patmos
23:05
Ios/
Santorini
SATURDAY - ΣΑΒΒΑΤΟ - SAMEDI - SABATO

VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
SEA JETS
10:40
Mykonos
WORLDCHAMPION
11:00
Ios/
Santorini
Blue Star Naxos
12:20
Donoussa/
Aegiali/
Astypalea
SEA JETS
12:35
Koufonissi/
Katapola/
Santorini/
Folegandros
Blue Star Delos
12:50
Santorini
ARTEMIS
13:20
Paros/
Syros
WORLDCHAMPION
14:00
Paros/
Mykonos/
Syros/
PIRAEUS
Express Skopelitis
14:00
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Donoussa/
Aegiali/
Katapola
ANDROS JET
14:35
Folegandros/
Sikinos/
Ios/
Thirassia/
Santorini/
Anafi
SEA JETS
15:30
Mykonos
SEA JETS
17:20
Paros/
Sifnos/
Milos
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00)
Blue Star Patmos
23:05
Evdilos/
Karlovassi
SUNDAY - ΚΥΡΙΑΚΗ - DIMANCHE - DOMENICA
VESSEL
Time
To
Blue Star Patmos
9:30
Paros/
PIRAEUS
(14:45)
ANDROS JET
10:20
Paros/
Syros
SEA JETS
10:40
Mykonos
WORLDCHAMPION
11:00
Ios/
Santorini
Blue Star Naxos
12:10
Iraklia/
Schinoussa/
Koufonissi/
Katapola
SEA JETS
12:35
Koufonissi/
Katapola/
Santorini/
Folegandros
Blue Star Delos
12:50
Santorini
WORLDCHAMPION
14:00
Paros/
Mykonos/
Syros/
PIRAEUS
SEA JETS
15:30
Mykonos
SEA JETS
17:20
Paros/
Sifnos/
Milos
Blue Star Delos
18:00
Paros/
PIRAEUS
(23:15)
Blue Star Naxos
22:30
Paros/
PIRAEUS
(05:00)
Blue Star Patmos
23:55
Ios/
Santorini/
Anafi
one day cruise to IRAKLIA - KOUFONISSI
Every: WEDNESDAY - SATURDAY at 09:30
one day cruise with BBQ to Ano & Kato Koufonissi
Every: TUESDAY - SATURDAY at 09:45
one day cruise with BBQ to South NAXOS coastline
Every: THURSDAY  at 10:00
SAILING TOURS with Catamaran or Sailing Yacht
Full day shared Trips to Rina Cave &Small Cyclades                              
Full day Private Trips
Half day Private Trips
Sunset Private Tours
MINI YACHT CHARTERS & Fishing
Full day Private trip with Super boat
PLEASE CONFIRM THE SCHEDULE
Naxos Travel Agency 
Address: Court (Protodikiou) Square, Chora 84300,
Naxos Island, Cyclades, Greece 
Tel. No: +30.2285023965 - 6 - 7
Fax No: +30.2285023968
Aol  No: +30 6977204762